(neuro-)Psychologie


Neuropsychologisch onderzoek:

In een neuropsychologisch onderzoek wordt de relatie tussen hersenen en gedrag onderzocht.

Wanneer:
Als er klachten bestaan met betrekking tot het geheugen, de stemming of andere cognitieve functies (planning, overzicht, concentratie e.d.) waarbij de oorzaak onbekend is of u bij een bekende oorzaak (bijvoorbeeld een doorgemaakte beroerte) meer te weten wilt komen hoe met de ontstane beperkingen om te gaan. Onderzocht kan worden of de problemen leeftijd gerelateerd zijn of dat er mogelijk sprake is van een vorm van dementie, stemmingsproblemen of andersoortige problematiek.

Psychologische behandeling:

Wanneer:
Bij het leren omgaan met een verandering in het functioneren van de hersenen zoals hierboven omschreven. Voor zowel cliënt als mantelzorg. De behandeling is overwegend kortdurend met een oplossingsgericht karakter.

Vanwege uitgebreide expertise bij ouderen (sinds 2001 werkzaam in de volwassenen en ouderenzorg inverpleeg- en verzorgingshuizen en geheugenpoli’s) bestaat tevens de mogelijkheid tot een consultatie functie wanneer sprake is van complexe psychologische problematiek en comorbiditeit bij ouderen evenals het verzorgen van cursussen en psycho-educatie.